dijous, 13 d’agost de 2015

Llegat matemàtic de Grècia


Vídeo    /  El mateix vídeo a TV3

Càlculs grecs

El llegat de l'antiga Grècia és impressionant: arquitectura, escultura, filosofia. També les matemàtiques. "Dígits" parla en aquest capítol dels coneixements de personatges com Tales, Pitàgores, Euclides o Arquimedes.

Tales creia que tot tenia un origen comú, que tot provenia d'un únic principi: l'aigua. Per Tales, les causes dels fenòmens de la naturalesa s'havien de buscar en la mateixa naturalesa, i no entre els déus i els mites. Aquesta era una nova manera de pensar que va donar lloc, entre altres coses, a la matemàtica.

El primer gran matemàtic va ser Pitàgores, que pensava que l'origen de tot eren els números. Per això buscava harmonies numèriques pertot arreu, cosa que el va portar a formular el seu famós teorema.

Aristarc, Eratòstenes o Aristòtil van ser altres matemàtics d'aquell temps. Gairebé tots practicaven, alhora, l'astronomia i la filosofia, ja que hi havia poques divisions entre els coneixements.

El més influent de tots va ser Euclides, que va escriure "Elements", una obra que conté centenars de demostracions a partir de deu principis bàsics, els axiomes.

Un altre matemàtic important va ser Arquimedes, interessat també per la física i l'aplicació dels seus principis a la construcció de màquines. Les idees matemàtiques d'Arquimedes es troben a l'obra "Palimpsest", que conté, per exemple, un mètode per calcular la relació entre el perímetre d'un cercle i el diàmetre. D'aquest càlcul es dedueix el valor del número pi. El llibre també parla del concepte de número infinitament petit, infinitèsim. Al cap d'uns vint segles, Newton i Leibniz el van tornar a descobrir i la física va canviar per sempre.

A la Grècia antiga, el sistema per fer operacions amb números i representar-los es basava en l'alfabet. Les nou primeres lletres representaven les unitats, les nou lletres següents, les desenes, i les nou últimes, les centenes.